Bæredygtige begravelser

Bæredygtighed og begravelser

Et bæredygtigt farvel

For nogle er det vigtigt, at der i forbindelse med afskeden, tænkes i bæredygtige og miljøvenlige løsninger.
Hos Den lille Begravelsesbutik ønsker jeg at støtte denne udvikling og rådgiver dig gerne, efter bedste evne, i hvordan du vælger de mest bæredygtige løsninger.Regler i forbindelse med begravelser og bisættelser i Danmark, betyder dog, at det ikke er muligt, at lave en fuldstændig bæredygtig begravelse eller bisættelse. Der er f.eks. krav om at afdøde skal lægges i en kiste. du f.eks.F.eks. skal alle urner der sættes i jorden være fremstillet af bionedbrydeligt materiale og som udgangspunkt skal nedbrydeligheden for en urne være på under 10 år.
I forhold til kister, er der også regler i forhold til, hvad de må indeholde af materiale og dermed kemi.

Bæredygtige valg - mange bække små...

Removing the Burden

Hos Den lille Begravelsesbutik, har jeg gjort mig nogle overvejelser i forhold til hvilke små skridt, der kan være med til at afskeden bliver mere bæredygtig.


Kiste.
I Danmark er der lovkrav om, at afdøde lægges i en kiste. Du kan altså ikke fravælge kisten.
De kister jeg tilbyder er produceret i Danmark, og følger de strikse krav der er til materiale og dermed kemi.
Som udgangspunkt er kisterne forede, fordi det er det, der er størst efterspørgsel på, men du kan også vælge en kiste uden for, som derfor er mindre ressourcekrævende at fremstille. Som alternativ kan du aflevere et tæppe, dynebetræk eller lignende, til at lægge i bunden af kisten, som har været brugt af afdøde og derfor ikke er en nyproduceret ressource. 

Du kan også vælge en kiste som ikke er malet, f.eks. en rå fyrretræskiste.
Malingen på de kister jeg forhandler, er dog produceret under strikse krav til indholdsstoffer og vil altid være vandbaseret.


Det betyder f.eks. at du ikke vil blive tilbudt ekstravalg i forhold til diverse kistepynt - det kan f.eks, være de skruer, der bruges til at forsegle kisten. Her bruger jeg som udgangspunkt altid almindelige skruer, og ikke pynteskruer, som kræver mere materiale at fremstille.
Det virker måske ubetydeligt, om 4 skruer på en kiste har den ene eller anden størrelse, men med mange begravelser årligt, er det altså ikke helt uden betydning.
Jeg har også taget et valg i forhold til de mærkater der sættes på kisten - der findes smukke alternativer til de almindelige, hvide mærkater,

Hvad er den mest bæredygtige løsning?

Er det mest bæredygtigt at blive begravet eller brændt?

Dette spørgsmål er svært at svare entydigt på.
Når afdøde bliver brændt, udledes der CO2, men samtidig vil skadelige kemikalier fra kroppen (rester fra medicin, tandfyldninger osv) opfanges i krematoriernes filtre og dermed ikke kunne sive ud i jorden, som det ville være tilfældet hvis afdøde bliver begravet.


da bæredygtighed jo ikke blot handler om udledning af CO2 eller ber . der er meget lidt forskning på området.
Bæredygtighed handler jo ikke blot om udledning af CO2, men også om hvordan  (læs mere her https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvordan-faar-man-en-baeredygtig-begravelse).

Stedet der vælges til hvor afdøde skal stedes til hvile, kan også have en mere eller mindre bæredygtig karakter. 
Skovbegravelser kan måske være et mere bæredygtigt valg, frem for en velfriseret kirkegård, da der bruges meget få ressourcer til vedligeholdelse af en skovbegravelsesplads.