Ceremonier og gravsteder

Der findes mange forskellige muligheder både i forhold til ceremoni og gravsted. 
Jeg kan vejlede om de forskellige muligheder og vil gerne hjælpe til,

at I finder den løsning der passer til jeres ønsker.
Herunder kan du læse lidt om de forskellige ceremonier og gravstedstyper.
Du er velkommen til at kontakte mig, for uddybende information.

 
Beach at Sunset

Begravelse eller bisættelse

Der skal tages stilling til, om der ønskes en begravelse eller en bisættelse.

Ved en begravelse, som også kaldes en jordfæstelse sænkes kisten med afdøde i jorden.
Typisk vil der afholdes en ceremoni/højtid inden jordfæstelsen.
Begravelser kan kun ske på kirkegården, så hvis der ønskes en begravelse, skal der findes et gravsted på en kirkegård. 
Typisk skal graven fredes i 20 år ved kistebegravelse, ved nogle kistetyper skal der dog fredes for en længere periode.


Ved en bisættelse bliver kisten med afdøde kørt til krematoriet, hvor kremeringen finder sted. Efterfølgende samles asken i en urne. 
Ved en kremering er der forskellige muligheder for, hvad der skal ske med asken. Urnen kan sættes i jorden på en kirkegård eller en skovbegravelsesplads og i nogle tilfælde på en privat gravplads.
Asken kan også spredes over havet.


Læs mere om de forskellige muligheder herunder.

Flowers Candles Funeral

Kirkelig ceremoni

En kirkelig ceremoni foregår, som det fremgår af ordet, i en kirke og vil typisk ledes af en præst.
Forud for højtiden vil de pårørende have en samtale med præsten, hvor de nærmere aftaler om højtiden aftales, f.eks. hvilke salmer der skal synges.

Hvis man ikke er medlem af folkekirken, kan man som udgangspunkt ikke blive begravet eller bisat fra en kirke, ligesom man ikke kan få en præst til at lede højtiden på et kapel.

Memorial Candle

Højtid i kapel

På kapellerne er rammerne brede og der kan afholdes både borgerlige ceremonier (uden præst) og ceremonier med gejstlig medvirken (med præst).

Brug af kapel til højtid kræver ikke medlemskab af folkekirken.

Kapeller findes både på nogle kirkegårde og på nogle hospitaler.
Der kan være meget forskellige regler, for brugen af de forskellige kapeller.
Der skal altid bookes tid ved brug af kapel og i nogle tilfælde skal der betales leje. 


Ved højtid i kapel, kan I som familie selv stå for afviklingen og bestemme indholdet. Kravene er at det foregår på en sømmelig måde og ikke forstyrrer den offentlige ro.