Ceremonier og gravsteder

Der findes mange forskellige muligheder både i forhold til ceremoni og gravsted. 
Jeg kan vejlede om de forskellige muligheder og vil gerne hjælpe til,

at I finder den løsning der passer til jeres ønsker.
Herunder kan du læse lidt om de forskellige ceremonier og gravstedstyper.
Du er velkommen til at kontakte mig, for uddybende information.

 
Beach at Sunset

Begravelse eller bisættelse

Der skal tages stilling til, om der ønskes en begravelse eller en bisættelse.

Ved en begravelse, som også kaldes en jordfæstelse sænkes kisten med afdøde i jorden.
Typisk vil der afholdes en ceremoni/højtid inden jordfæstelsen.
Begravelser kan kun ske på kirkegården, så hvis der ønskes en begravelse, skal der findes et gravsted på en kirkegård. 
Typisk skal graven fredes i 20 år ved kistebegravelse, ved nogle kistetyper skal der dog fredes for en længere periode.


Ved en bisættelse bliver kisten med afdøde kørt til krematoriet, hvor kremeringen finder sted. Efterfølgende samles asken i en urne. 
Ved en kremering er der forskellige muligheder for, hvad der skal ske med asken. Urnen kan sættes i jorden på en kirkegård eller en skovbegravelsesplads og i nogle tilfælde på en privat gravplads.
Asken kan også spredes over havet.


Læs mere om de forskellige muligheder herunder.

Flowers Candles Funeral

Kirkelig ceremoni

En kirkelig ceremoni foregår, som det fremgår af ordet, i en kirke og vil typisk ledes af en præst.
Forud for højtiden vil de pårørende have en samtale med præsten, hvor de nærmere aftaler om højtiden aftales, f.eks. hvilke salmer der skal synges.

Hvis man ikke er medlem af folkekirken, kan man som udgangspunkt ikke blive begravet eller bisat fra en kirke, ligesom man ikke kan få en præst til at lede højtiden på et kapel.

Memorial Candle

Højtid i kapel

På kapellerne er rammerne brede og der kan afholdes både borgerlige ceremonier (uden præst) og ceremonier med gejstlig medvirken (med præst).

Brug af kapel til højtid kræver ikke medlemskab af folkekirken.

Kapeller findes både på nogle kirkegårde og på nogle hospitaler.
Der kan være meget forskellige regler, for brugen af de forskellige kapeller.
Der skal altid bookes tid ved brug af kapel og i nogle tilfælde skal der betales leje. 


Ved højtid i kapel, kan I som familie selv stå for afviklingen og bestemme indholdet. Kravene er at det foregår på en sømmelig måde og ikke forstyrrer den offentlige ro.


 
skov med lys.jpg

Skovbegravelser

 

Flere steder i Danmark er det muligt at blive begravet på en skovbegravelsesplads.
Skovbegravelser er for alle, uanset tro og baggrund. 

Jorden på en skovbegravelsesplads er ikke indviet og derfor ikke tilknyttet en særlig tro eller overbevisning.

Ved en skovbegravelse nedsættes urnen, med aske efter afdøde, på en skovbegravelsesplads, som er et afgrænset område i skoven.
Der findes flere skove i Danmark med skovbegravelsespladser og flere er på vej.

En skovbegravelse kræver at afdøde bliver kremeret (brændt), da det udelukkende er urner med med asken fra afdøde, der kan nedsættes på skovbegravelsespladsen.
Det er ikke muligt at nedsætte en kiste.

Forud for urnenedsættelsen, vil der typisk afholdes en bisættelsesceremoni.
Ceremonien kan afholdes på samme måde, som hvis urnen skal nedsættes på en kirkegård eller hvis asken skal spredes over havet.
Den lille Begravelsesbutik kan også være behjælpelig hvis der ønskes en udendørs ceremoni, ligesom jeg kan være tilstede ved urnenedsættelsen, hvis dette ønskes.

Inden urnenedsættelsen skal der vælges en gravplads.
Urnerne nedsættes i en dobbelt cirkel, ved foden af at træ.
Det kan vælges en enkelt plads, en dobbeltplads, et fler-familietræ eller et familietræ.

Hvis man vælger dobbelt plads, fler-familietræ eller familietræ, reserveres de øvrige pladser til fremtidige gravpladser.

 
skovbegravelse med skilt.jpg

Træerne er markeret med en lille plade, så man altid kan finde træet igen.

 

Hvordan urnenedsættelsen skal foregå, er op til jer som pårørende.

Efter bisættelsen går der typisk 8-14 dage før urnen er klar. 
Der laves aftale om dag og tidspunkt med skovfogeden, som gør pladsen klar til urnenedsættelsen.
I kan vælge om I vil sætte urnen ned alene, 
eller om I vil have hjælp fra bedemanden eller skovfogeden, som passer på skovbegravelsespladsen.

I er velkomne til at afholde en lille ceremoni, hvor I f.eks. kan holde taler, synge en sang eller spille musik (dog ikke elektronisk).
Her kan jeg som bedemand være behjælpelig med koordineringen og planlægningen.

Når urnen er sat i jorden, dækkes den med skovmuld, hvilket I som pårørende også selv kan stå for.

Det er ikke tilladt at sætte blomster, lys eller anden dekoration ved urnegravstedet, da det skal fremstå så naturligt som muligt.
Der er dog mulighed for at placere en mindre mindesten.

Der kan være mange forskellige grunde til at vælge en skovbegravelsesplads. 

For nogen er det vigtigt, at begravelsespladsen ikke er tilknyttet en særlig tro,
mens det for andre er tanken om at blive en del af naturen som vægter højest.

For nogen er det vigtigt, at gravstedet er vedligeholdelsesfrit.


På en skovbegravelsesplads er det årstidernes gang, der afgør, hvordan gravstedet ser ud.
Om foråret kan det være dækket af et hvidt tæppe af anemoner,
mens der om efteråret kan være en hvirvel af røde, gule og orange blade.


Jeg møder familier, som reserverer urnegravpladser, for at de, mens de er i live, kan besøge
urnegravstedet sammen med deres kære og skabe dejlige minder.
Fordi skovbegravelsespladserne jo bare er en del af skoven, føles det naturligt og
rart at færdes der. 

Du er meget velkommen til at kontakte Den lille Begravelsesbutik, for at få mere at vide om skovbegravelser.
Som din bedemand kan jeg stå for al det administrative, koordinerende og praktiske i forhold til en skovbegravelse.
Både i forhold til bisættelsen og urnenedsættelsen.

Det er ganske uforpligtigende at ringe til mig og jeg kan kontaktes på telefon 40 74 66 88

 
 
124831619_139554317902596_68540443444901
 

Den lille Begravelsesbutik ved bededame Malene Tappert

Køgevej 50a - 4000 Roskilde - tlf 40 74 66 88

malene@denlillebegravelsesbutik.dk

©2021 by Denlillebegravelsesbutik - cvr 41788623