top of page
Memorial Candle

Bisættelse eller begravelse?

Skal kisten sænkes i jorden eller skal den brændes?

Flower Arrangement

Gravsted

En begravelse - når kisten med afdøde sættes i jorden - kan kun foregå på en kirkegård.
Hvis kisten med afdøde er blevet kremeret er der flere muligheder.
Urnen med asken kan sættes ned på et gravsted, enten på en kirkegård eller på skovbegravelsesplads eller asken kan spredes over åbent vand.

White Flowers

Kirkelig eller borgerlig ceremoni

Som medlem af folkekirken, har man ret til en begravelseshandling i en kirke i sit sogn.
Hvis man ikke er medlem af folkekirken, kan man holde en borgerlig begravelseshandling.
Rammerne for hvor det kan foregå er meget vide. Man kan leje et kapel eller bruge haven eller udestuen.

Hvis man er medlem af folkekirken, men ikke ønsker en kirkelig handling, er det en god idé at nedskrive dette.

Hvis man er medlem af folkekirken

Guidance: Guidance
bottom of page